НАЧАЛО | WIFI FMA

Train The Trainer за ФМ експертите и тютори в платформата WIFI Академия за Фасилити Мениджмънт

През месец януари и месец април 2016 година в София се проведоха двете части на планираното в рамките на проекта "ВИФИ Академия за Фасилити Мениджмънт" Обучение за обучители/ Train The Trainer (TTT). Експерти както от страна на България, така и от останалите партньорски организации от Сърбия, Унгария и Австрия взеха участие в обучението.

Цялото обучение бе с обща продължителност от 10 дни, разпределено в две 5 дневни сесии. Първата част на обучението се проведе в периода 25 - 29 януари 2016 година. За целите на 5 дневното обучение през януари, австрийски колеги запознаха аудиторията от експерти с вече разработената 9 модулна обучителна програма на Академията за Фасилити мениджмънт и пособите за оценка, методология при дистанционно обучение и инструменти и навлязоха в детайли по представянето на съдържанието на ФМ програмата и всеки един модул - програма, скриптове, казуси, упражнения, тестове, презентации и всички останали помощни и обучителни материали. В първата сесия бе предствена и създадената онлайн протформа и нейната функционалност. В обучението бяха засегнати основни теми на дидактиката и разликите между методите на преподаване в "класна стая" и трансфера на знания и опит виртуално чрез онлайн курс.

Втората част на обучението включи детайлна симулация на работата с платформата както за експертите, които ще подпомагат и оценяват участниците, така и работата с платформата на администратори и потребители.

Международната група от обучаващи се обмени опит, ноу-хау и нови идеи за подобрения в платформата и цялостното реализиране на дистанционното онлайн обучение. Последни подобрения във функциалността на платформата бяха направени с цел да улеснят потребителите и повишат качеството на онлайн обучението и самообучението.

Екип от експерти и тренери с дългогодишен опит в дидактическите методи и инструменти за присъственo и дистанционно обучение, Фасилити мениджмънта и изграждането и управлението на e-learning платформи, състави детайлна ТТТ методология, която да води тренерите в процеса на обучение в дистанционна форма и трансфера на знания и опит към потребителите изцяло онлайн.

Методологията на английски език и всички приложения към нея, може да намерите тук
Методологията на немски език и всички приложения към нея, може да намерите тук

Брошура/ наръчник относно онлайн дистанционното обучение WIFI Академия за Фасилити Мениджмънт

Платформата WIFI Академия за Фасилити мениджмънт ще бъде изцяло завършена в края на август 2017. Успешно преминаха пилотните тестови обучение и редица мениджъри успяха да се сертифицират в цялостната Академия за ФМ.
WIFI Академия за Фасилити мениджмънт е иновативна многоезична онлайн платформа за дистанционно обучение и самообучение по Фасилити мениджмънт. Тя е първият опит на европейско ниво да се създаде цялостен и свободен модел за дистанционни онлайн обучения и самообучение в професионално направление като Фасилити мениджмънта, базирайки се на Европейските ФМ стандарти, CEN EN 15221.

Повече информация относно 9 модулната програма на Академията за ФМ, както и възможностите за интерактивно, мобилно и гъвкаво обучение в платформата можете да намерите тук.

Кратка рекламна брошура

WIFI Академия за Фасилити мениджмънт е възможност напълно достъпно и гъвкаво да се придобият компетенции в една бързо развиващата се и динамична професия, каквато е Фасилити мениджмънта! Споделете с колеги и приятели за WIFI Академия за Фасилити мениджмънт!

Кратна брошура на български език можете да намерите тук.
Кратна брошура на английски език можете да намерите тук.