Въпросник към потребителите на обучителна платформа по фасилити мениджмънтPreview

ВЪПРОСНИК КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ОБУЧИТЕЛНА ПЛАТФОРМА ПО ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ – ВИФИ АФМ

Уважаеми потребители на обучителната платформа ВИФИ Академия за фасилити мениджмънт,
Измина една година от старта на платформата, през която тествахме нейната функционалност и възможности заедно с вас. Замислихме я като динамичен и интерактивен продукт, който да променяме и усъвършенстваме заедно с нейните потребители, така че винаги да отговаря на техните потребности. Затова, днес отправяме към всички вас молба да отделите от 5 минути от вашето време, за да отговорите на няколко въпроса, с което ще ни помогнете да оценим как се справяме до момента и какво е нужно за да подобрим продукта.

Благодарим ви от сърце, че станахте част от Академията за фасилити мениджмънт на ВИФИ!